Антикорупційна політика

ПЛАН РОБОТИ уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Рахівської районної державної адміністрації на 2019 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ з виконання в Рахівському районі Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ з виконання в Рахівському районі Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік

Посібник проти схем ,,Разом проти корупції"

 

Антикорупційна стратегія

Що таке “Антикорупційна стратегія”?

Антикорупційна стратегія – це документ, який допомагає забезпечити командну роботу всіх органів влади для подолання корупції.

Розробка і координація впровадження Антикорупційної стратегії є відповідальністю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), закріпленою за ним на законодавчому рівні.

Для забезпечення високої якості документу НАЗК долучило до написання стратегії експертів, громадських активістів, міжнародних партнерів та усіх зацікавлених громадян за допомогою он-лайн обговорень, які відбулися на початку липня.

Після громадських консультацій проект Стратегії пройшов етап формальних узгоджень з органами виконавчої влади. 16 серпня Кабінет Міністрів України підтримав Стратегію. Далі документ приймається Верховною Радою як Закон. Це означає, що органи влади зобов’язуються слідувати її положенням та прагнути до їх виконання.

Щороку НАЗК оцінює виконання Антикорупційної стратегії, готуючи Національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики. Також завдяки цьому щороку до державної програми з виконання Стратегії можуть вноситися зміни, аби цей документ не втрачав актуальності.

Запропонована Антикорупційна стратегія охоплюватиме 2020-2024 роки.

 

Якими є головні принципи нової Антикорупційної стратегії?

В основу розробки Стратегії покладені 5 основних принципів:

1.оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування. Зокрема передбачено позбавлення органів влади надмірних повноважень та усунення дублювання їх функцій.

2.зниження «людського фактору» та збільшення прозорості і ефективності у стосунках держави з громадянами та організаціями. Цього вдасться досягти завдяки запровадженню правил загальної адміністративної процедури та цифровізації більшості процесів та послуг;

3.створення зручних та законних альтернатив корупційним практикам;

4.забезпечення дієвого державного контролю за дотриманням публічними службовцями правил етичної поведінки та вимог антикорупційного законодавства;

5.забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Чому це важливо?

Ефективні запобігання та протидія корупції неможливі без злагодженої роботи всіх державних органів.

Без Антикорупційної стратегії державні органи діють хаотично: запроваджені ними заходи із запобігання корупції можуть бути малоефективними, оскільки відбуваються лише на одній невеликій ділянці.

Антикорупційна стратегія об’єднує органи влади у єдину команду та допомагає їм взаємодіяти для досягнення кращих результатів.

Про скоординованість як необхідну умову ефективної боротьби з корупцією говорить Конвенція ООН проти корупції, яку підписала Україна.

Створення антикорупційної стратегії – найбільш розповсюджений інструментів для забезпечення такої координації. Так, Антикорупційні стратегії існують у ряді держав на різних континентах та рівнях достатку: Велика Британія, Сінгапур, В’єтнам, Йордан, Румунія, Єгипет, Вірменія тощо.

Тому закликаємо центральні та місцеві органи влади до виконання Антикорупційної стратегії після її ухвалення.

 

Які сфери охоплює Стратегія?

Антикорупційна стратегія охоплює питання функціонування загальної системи запобігання корупції, визначає пріоритети запобігання корупції у конкретних секторах державного управління та приділяє велику увагу питанню відповідальності за корупцію.

Пріоритетні сектори державного управління, визначені стратегією:

- суд, прокуратура, поліцій;

- державне регулювання економіки;

- державний та приватний сектори економіки;

- податки та митниця;

- будівництво, земля, інфраструктура;

- сектор оборони;

- охорона здоров’я та соціальний захист;

- система запобігання та протидії корупції.

 

Антикорупційна стратегія на  2020-2024 роки

Проєкт Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки»

Пояснювальна записка до Проєкту Закону України “Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки”

 

 

Антикорупційна експертиза

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» НАЗК може проводити за власною ініціативою у встановленому порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Типові критерії та способи оцінки, а також способи виявлення та усунення корупціогенних факторів у таких проєктах нормативно-правових актів визначені в методології проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта. Це є підставою для зупинення процедури його розгляду або ухвалення на строк не більше десяти днів.

Результати антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері.

 

Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції від 29.07.2020  № 325/20

Методологія проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції від 20.10.2020 № 470/20

 

Остання зміна сторінки: 04-01-2022 15:12